Iyengar Yoga Jerusalem
מרכז איינגאר יוגה תלפיות ירושלים
مركز يوغا أينغار القدس
סדנת עין גדי
סדנת עין גדי 2020 - חזרנו בשלום
משנת 2010 אנחנו יורדים בשיא החורף לסדנה בקיבוץ עין גדי. המקום הכי קרוב והכי רחוק מהשגרה. זמן להאט, לעצור, לנוח, להבריא ולהתמלא מחדש.

עין גדי 2020
סדנת עין גדי התקיימה באמצע חודש מרץ

תודה לכל מי שבא.
להתראות בשנה הבאה, אחרי הקורונה!

בכל שאלה, אנא כתבו לנו eingedi.yoga@gmail.com
תודה ולהתראות!
משנת 2010 אנחנו יורדים בשיא החורף לסדנה בקיבוץ עין גדי. המקום הכי קרוב והכי רחוק מהשגרה. זמן להאט, לעצור, לנוח, להבריא ולהתמלא מחדש.

עין גדי 2020
סדנת עין גדי התקיימה באמצע חודש מרץ

תודה לכל מי שבא.
להתראות בשנה הבאה, אחרי הקורונה!

בכל שאלה, אנא כתבו לנו eingedi.yoga@gmail.com
תודה ולהתראות!
זכרונות עין גדי
תמונה קבוצתית 2020
תמונה קבוצתית 2019
תמונה קבוצתית 2018
תמונה קבוצתית 2017
מעשה ידי אלכס גולדברג 2017
מעשה ידי אלכס גולדברג 2017
תמונה קבוצתית 2016
תמונה קבוצתית 2016
תמונה קבוצתית 2016
סדנה א' 2015
סדנה ב' 2015
הפסקת אינטרנט וחתול 2014
למרגלות הבאובב 2014
תמונה קבוצתית 2013
על הפיקוס 2013
מורים ומסייעים 2013
עם הבאובב 2012
עין-גדי 2012
תרגול 2012
עם הגב לים 2011
ילדי 2010
תמונה קבוצתית 2010
תמונה קבוצתית 2020
תמונה קבוצתית 2019
תמונה קבוצתית 2018
תמונה קבוצתית 2017
מעשה ידי אלכס גולדברג 2017
מעשה ידי אלכס גולדברג 2017
תמונה קבוצתית 2016
תמונה קבוצתית 2016
תמונה קבוצתית 2016
סדנה א' 2015
סדנה ב' 2015
הפסקת אינטרנט וחתול 2014
למרגלות הבאובב 2014
תמונה קבוצתית 2013
על הפיקוס 2013
מורים ומסייעים 2013
עם הבאובב 2012
עין-גדי 2012
תרגול 2012
עם הגב לים 2011
ילדי 2010
תמונה קבוצתית 2010